De troeven van een (aparte) rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstand

Het overkomt iedereen wel eens, zich tekort gedaan voelen. De oorzaken kunnen heel divers zijn: schade aan de wagen omdat een automobilist zijn voorrang meent te kunnen nemen terwijl hij van links komt, een tak van een boom van de buurman die op jouw serre valt. Of nog: je bestelling bij dat online-bedrijf die maar niet arriveert.

Vaak is het zo dat het ‘slachtoffer’ niet over de mogelijkheden en/of de kennis beschikt om voor zijn of haar rechten op te komen. Of er wordt toch een advocaat geraadpleegd, die stelt dat de inzet van de zaak zodanig beperkt is dat de advocatenkosten hoger zullen uitvallen dan de waarde van de te recupereren gelden.

Een rechtsbijstandverzekering heeft vele voordelen

Het bestaan en de voordelen van een rechtsbijstandsverzekering zijn nog steeds onvoldoende bekend. Deze kan bestaan uit een extra luik bij de autopolis of bij de zogenaamde familiale polis, maar kan ook een volledig op zichzelf bestaande verzekeringspolis zijn.

De voordelen zijn talrijk: de verzekeraar tracht in eerste instantie een regeling met de tegenpartij uit te werken. Wanneer dit niet lukt (of wanneer men zich nog steeds tekort gedaan voelt) kan de zaak behartigd worden door de advocaat van je eigen vrije keuze en op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Dit is niet alleen mogelijk wanneer iemand zich tekort gedaan voelt, maar ook wanneer andere mensen (of de overheid) menen dat zij – ten onrechte – iets van iemand te vorderen hebben. Ook dan is het inschakelen van de rechtsbijstandverzekering zeer goed mogelijk. Niet alleen voor de ‘gewone’ rechtbanken, maar ook voor de politierechtbank en onder bepaalde voorwaarden zelfs voor de correctionele rechtbank. In het onfortuinlijke geval dat er een dagvaarding wordt betekend, wordt de minnelijke regeling uiteraard overgeslagen en mag men rechtstreeks beroep doen op een advocaat.

Ook goed om weten is dat de onderschrijver van een rechtsbijstandsverzekering ook recht op bijstand van een advocaat heeft wanneer een dagvaarding terecht is. Want ook dan is er nood aan een goede bijstand en verdediging, opdat de gevolgen van een daad tot een strikt minimum beperkt blijven en er zeker geen onrecht wordt aangedaan.

Beter een aparte rechtsbijstandverzekering

Los van het feit dat – onder bepaalde voorwaarden – een aparte rechtsbijstand een belastingvermindering tot 40% van de premie (die hiervoor geplafonneerd wordt op € 310) kan impliceren, heeft deze aparte rechtsbijstandverzekering bij een gespecialiseerde maatschappij nog tal van andere voordelen:

  • Steeds een onpartijdige oplossing, zelfs als de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is verzekerd.
  • Inzet van een gespecialiseerd team met veel ervaring.
  • Ruimere dekking. Een uitbreiding rechtsbijstand bij een andere verzekering beperkt de bijstand tot schade samenhangend met die specifieke verzekering. Een aparte rechtsbijstandverzekering neemt veel meer geschillen op.
  • De verzekerde bedragen zijn hoger. Niet onbelangrijk want gerechtelijke procedures slepen meestal niet alleen lang aan, de kosten lopen ook hoog op.

Ook goed om weten

  • Wanneer je feiten begaat met een voertuig dat niet het jouwe is, vraag dan na of de eigenaar het extra luik rechtsbijstand erbij heeft genomen. Je geniet dan evenzeer van die rechtsbijstand, want de polis heeft betrekking op het voertuig en niet alleen op de eigenaar.
  • Andersom, indien je als eigenaar opteerde voor het luik rechtsbijstand op je voertuig, geniet elke bestuurder die met dat voertuig rijdt van die bijstand.
  • Van belang is de vraag of de polis bestond op het moment van het (schadeverwekkend) feit: je hebt recht op bijstand als de polis actief was op het moment van het feit, zelfs als die niet meer actief is op het moment dat je gedaagd wordt.
  • Eveneens andersom, je hebt geen recht op bijstand als je niet beschikte over een polis rechtsbijstand op het moment van het feit.

Meer weten?

Contacteer je vertrouwde Plus++makelaar voor het afwegen van de diverse formules, hun voordelen en hun kosten.

Met dank aan Tom Cielen, Reyns Advocaten

Deel dit met uw vrienden